Hidroizolacije

Sprječavanjem prodora vode ili vlage u zidove i podove našeg doma onemogućavamo oštećenje građevine i čuvamo njezin estetski izgled. Hidroizolacija ne štiti samo zidove koji su ukopani u zemlju. Od prodora vlage potrebno je izolirati i druge građevne konstrukcije koje su joj izložene, na primjer ravne krovove, balkonske ploče itd.

HIDROIZOLACIJE BEKAMENT

 

 

BK-HIDROSTOP 1 

JEDNOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK-HidroStop 1

Jednokomponentni, hidroizolacijski, fleksibilni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju ...

 

 

BK-HIDROSTOP 2 

DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

BK-HidroStop 2

Dvokomponentni, hidroizolacijski polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju...

 

 

BK-FLEKS 

HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ ZA RAVNE KROVOVE

BK-Fleks

Hidroizolacijska, elastična disperzija na vodenoj bazi namijenjena za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru adheziju na beton, 

 

 

HIDROITOLACIJE  STIG INŽINJERING

 

 

Dvokomponentni kruti vodonepropusni premaz za hidroizolaciju zidova i podova
Dvokomponentni elastični vodonepropusni premaz za hidroizolaciju zidova i podova
Jednokomponentni fleksibilni vodonepropusni premaz sa sposobnošću premoštenja pukotina
 
Impregnacija, temeljni premaz (SN-veza), dodatak cementnom mortu ili betonu